4. Časový průběh

Pro vlastní realizaci je nutno zajisti 2 osoby ke startovací komoře a kompresoru. 1 osobu, která dává pozor na výstupu čistícího válce z čištěné sekce. Zároveň podle množství nečistot odhaduje počet jízd válce a zajišťuje zpětnou dopravu ke startovací komoře.

 

Orientační potřeba času pro sekce 1 km (DN 200):

a) Natlakování akumulátoru.................................................30-60 min.                        (dle kompresoru)

b) Montáž válce do komory..................................................15 min.

c) Jízda válce čištěnou sekcí.................................................15 min.

d) Zpětná doprava válce ke startovací komoře........................15 min.

Celkem....................................................................1 hod. 30 min.