5. Cenová realace:

Cena pracovní síly, spotřeba nafty kompresoru je dána konkrétní kalkulací realizační firmy.

 

6. Výsledek čištění:

Výsledkem čištění je potrubí, které neobsahuje žádné nečistoty, rez, zbytky po svařování a vlhkost. Důkaz čistoty může být proveden tak, že na volný konec potrubí se upevní bílá síťovina a do potrubí se vhání tlakový vzduch o budoucím provozním tlaku. Po době, kterou stanoví provozovatel (30 min.) se sleduje množství nečistot zachycených na síťovině. Nečistoty by neměly výt pozorovatelné.