1. Příprava:

      Požadavek na vyčištění a vysušení potrubí  je dán v realizační projektové dokumentaci. V případě již provozovaných potrubí je požadavek na vyčištění stanoven provozovatelem. Dle stupně znalostí problematiky čištění projektanty, kteří zpracovávají projektovou dokumentaci rozvodu, je způsob čištění navržen nebo pouze konstatována potřeba vyčištění a vysušení. Tento materiál řeší případ, kdy je potřeba čištění pouze konstatována v technické zprávě PD. Pro realizaci čištění je nutno zpracovat technologický postup čištění a ten projednat s provozovatelem.

O vlastní realizaci čištění, výsledcích a průběhu vypovídá závěrečná zpráva, která by měla být součásti realizační dokumentace a protokolů, které dodavatel předává provozovateli při předávání stavby.