3. Realizace

Vlastní realizací čištění je možno provádět buď v průběhu výstavby, kdy jsou dokončeny jednotlivé úseky nebo při kompletaci celé stavby.

 

Při realizaci je doporučeno dodržovat následující zásady:

- každý již vyčištěný úsek je nutno zaslepit tak, aby nemohla vniknout vlhkost nebo

  nežádoucí předměty (hlína, zvířata)

- v případě, že proluka mezi sekcemi čištěného úseku nebo mezi jednotlivými úseky je

  několik metrů, doporučujeme na konec čištěné sekce přivařit potrubí navíc o délce proluky 

  mezi sekcemi a úseky. Důvodem je , aby konečné propoje byly prováděny čistým potrubím

- v případě čištění za deště přikrýt otevřené konce potrubí

- zajistit dopravu mezi koncem, kde válec vychází a startovací komorou (v případě že se válec

  přenáší, vznikají značné časové ztráty)

- pokud se vyčerpá veškerý tlak z tlakového akumulátoru a válec z čištěného úseku nevyjde,

  nepodléhat panice. Tlakový akumulátor znovu nalakovat a opětovně vpustit tlakový vzduch

  do čištěného úseku. V případě, že toto nepomáhá, je nejčastějším důvodem velké množství

  nečistot. Pak doporučujeme startovací komoru přemístit na druhý konec čištěné sekce a

  válce vytlačit z druhé strany. Tato situace nastala zatím pouze při čištění zaneseného

  vodovodního potrubí.

- v případě čištění stávajícího rozvodu odstranit z čištěného úseku všechny překážky

  armatury, sondy, vše co zasahuje do průměru potrubí o více než 20 %).