Úvod:

      Zpráva, která je zde předkládána, zobecňuje zkušenosti z konkrétních čištění potrubí před jejich uvedením do provozu.

Zprávu předkládáme jako dodavatelé technických prostředků čištění a zpracovatelé technologických postupů čištění. Účelem této zprávy je poskytnout dodavatelům a provozovatelům základní informace pro vlastní úvahu o technické, časové a finanční náročnosti čištění a sušení potrubí.